Storasystrar till nyanlända tjejer – Tjejzonen

Storasystrar till nyanlända tjejer

Med stöd av Folkhälsomyndigheten driver Tjejzonen  ett projekt som syftar till att förebygga och minska psykisk ohälsa hos tjejer som är nya i Sverige genom att erbjuda en egen Storasyster som stöd.

Genom att matcha nyanlända tjejer med etablerade tjejer kan vi dels erbjuda ett värdefullt samtalsstöd för att minska den psykiska ohälsan och dels bidra till en tryggare integration för att minska risken för utanförskap.

Tjejerna träffar en Storasyster antingen genom fysiska eller digitala träffar under ett års tid. Storasystrarna utbildas, fortbildas och handleds kontinuerligt av Tjejzonens samordnare under hela uppdraget.

Mer information om anmälan

Varför gör vi det här?

Många nyanlända ungdomar lider av psykisk ohälsa, särskilt tjejer, och tillståndet förvärras ofta under asylprocessen. Att må psykiskt dåligt kan vara en svår barriär för den som vill ta sig in i samhället.

En del barn och unga kan behöva traumabehandling, men en stor del av stabiliseringen och återhämtningen kan ske i vardagsmiljön utan professionella insatser. Mänskliga kontakter och goda relationer är läkande och stärkande och bidrar samtidigt till att tjejen får stöd i det svenska språket.

”Det bästa med att ha haft en egen Storasyster är att jag inte längre känner mig ensam i mina tankar och känslor.”

– Lillasyster, 14 år

Vem är Storasyster?

Storasystrarna är cirka tio år äldre än tjejen och engagerar sig frivilligt på sin fritid. Alla Storasystrar pratar svenska och många kan ytterligare ett eller flera språk, till exempel engelska, ryska, arabiska och tigrinja. De har genomgått Tjejzonens utbildning inom bemötande, samtalsmetodik samt normkritik och handleds dessutom löpande av Tjejzonens personal.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Elin Engström, elin.engstrom@tjejzonen.se

Tack Folkhälsomyndigheten som möjliggör detta projekt!