S.H.A.R.E – Tjejzonen

S.H.A.R.E

Allt fler unga kvinnor drabbas av psykisk ohälsa. Men det är få som vågar prata om det. Därför har Tjejzonen och skönhetskedjan KICKS startat S.H.A.R.E, ett långsiktigt initiativ där vi tillsammans vill sprida kunskap om dessa frågor.

Den psykiska ohälsan har ökat markant i Sverige under de senaste åren. Framförallt unga tjejer upplever högre prestationskrav, känner sig ensamma och otillräckliga och lider av ångest. För många är det fortfarande svårt att prata om psykisk ohälsa och våga be om hjälp. Här vill vi tillsammans göra skillnad och bryta tabut kring dessa frågor.

Vad står S.H.A.R.E för?

S – Support local organizations
Stöttar organisationer som arbetar för att förbygga psykisk ohälsa
H – Hire in mentorship programs
Erbjuder mentorstödd praktik i våra butiker och på vårt kontor
A – Ambassadors
Lyfter fram positiva förebilder
R – Raise awareness
Sprider kunskap om psykisk ohälsa genom våra kanaler
E – Empower
Stärker genom att bryta tabun om psykisk ohälsa

Vill du veta mer om projektet?

Du kan även läsa mer om samarbetet på KICKS hemsida.

Artiklar om S.H.A.R.E

KICKS vill uppmärksamma Tjejzonens arbete under #GivingTuesday

• 7 myter om psykisk ohälsa

• Våga fråga och lyssna när någon mår dåligt

• 10 oktober – en viktig dag för den psykiska hälsan

• Karin ’Kakan’ Hermansson: Det är vi som bryter normen som förändrar världen

• Tjejzonen hjälpte Micaela – nu hjälper hon andra

• Praktiken på Kicks fick mig att må bättre

• Intervju med Paula Uribe om ätstörningar

• Så stöttar du den som drabbats av psykisk ohälsa

• Intervju med Storasystern Julia

Frågor och svar

Varför samarbetar Tjejzonen med KICKS?
På Tjejzonen vet vi att alla kan må dåligt och kan behöva någon att prata med ibland. Vi vet också att många unga upplever att de inte har någon att prata med. Därför är det viktigt för oss att nå ut till så många som möjligt, visa att det är okej att må dåligt och att stöd finns att få.

Genom ett samarbete med KICKS som arbetar mot samma målgrupp som Tjejzonen så har vi möjligheten att nå ut till många fler än vi vanligtvis gör. Vi vill också sprida kännedom om att Tjejzonen finns och att vi lyssnar.

Som ideell organisation är Tjejzonen beroende av bidrag för att driva vår verksamhet. Genom samarbetet med KICKS får vi genom ekonomiskt stöd möjlighet att erbjuda fler tjejer en Storasystrar som lyssnar.

Hur ser det ut med den psykiska ohälsan i Sverige?
Psykisk ohälsa är ett mycket stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i arbetslivet. En av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Bland ungdomar i åldern 15–24 år har den psykiska hälsan försämrats på senare år, särskilt bland tjejer.

Varför mår så många unga tjejer psykiskt dåligt?
Det finns inget enkelt svar. Rädsla och skam, att inte leva upp till egna och omgivningens ideal gör att många mår dåligt i det tysta. I dag löper ungdomar med psykiska problem risk att gå längre tid utan diagnos och behandling än övriga. En orsak är att de är sämre på att söka hjälp. Många kanske tror att det är fel på dem själva. Om problemen framstår som olösliga, så riskerar deras psykiska hälsa att försämras ytterligare.